5.Mekatronik ve İnovasyon Günleri

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bünyesindeki akademisyenler ve Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından 7-8 Mart 2020 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek olan mekatronik proje yarışması temalı “Mekatronik ve İnovasyon Günleri(MİG)” isimli robot ve bilimsel proje etkinliğimiz, Türkiye genelinde mühendislik ve teknolojik alanlarda eğitim alan öğrencilerin ve ilgili kişilerin projelerini aynı platformda yarıştırma imkânı sunuyor.

Organizasyondaki Amacımız

Marmara Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve akademik faaliyetlerde etkin rol alması, değerinin korunması ve yükseltilmesi Yarışmacılara mekanik, elektrik, elektronik, optik, bilgisayar donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan endüstriyel alanlarda, elektronik parça bütünü ve iletişim sistemlerinin tasarımını yapabilme, geliştirme, elektronik aksanları arası ilişki kurabilme ve bunları kurallar içinde test edebilme kabiliyetini kazandırmak . Orta ve yükseköğrenim gören öğrencilerin temel anlamda mekatronik kapsamında merak duygularının, araştırma, sorgulama ve onların bu alanda öğrenme isteklerinin tetiklenmesini sağlamak . Endüstriyel firma yetkilileri ile öğrencileri aynı platformda buluşturmak .